relaks « Jedność

Temat: Majstrowanie przy WFOŚiGW
...proekologicznych niż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ba sam śląski WFOŚiGW wydaje 1400 decyzji rocznie, czyli dokładnie tyle ile zapada w Warszawie. Programy ograniczania niskiej emisji (Tychy, Świętochłowice), modernizacje gospodarki wodnej (Ruda Śląska czy Chorzów) to tylko niektóre projekty i inwestycje współfinansowane ze śląskiego funduszu ekologicznego. Nasz WFOŚiGW dysponuje 350 mln zł rocznie – opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią jedynie 35 proc. tej sumy, reszta kwoty jest samodzielnie generowana przez jednostkę poprzez np. oprocentowanie odsetek, zwrot rat kapitałowych czy lokowanie środków czasowo wolnych. Decentralizacja zatem powiodła się, a na dowód wystarczy przypomnieć, że środki na ekologię z przedakcesyjnego funduszu ISPA, a nie było to regułą, Polska wykorzystała w ponad 100 procentach – UE...
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=532Temat: Dużo kosztuje nas ta modernizacja
Od nowego roku, w Koszalinie szykuje się odwyżka opłat o 4 roc. za odbiór odpadów komunalnych. To konsekwencja modernizacji Zakładu Odzysku Odpadów, oraz składowiska odpadów w Sianowie, będącego własnością koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W 2009 roku wzrośnie radykalnie opłata za korzystanie ze środowiska (z 75 zł do 100 zł za tonę odpadów) łacona na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Opłata ta jest wliczana w cenę każdego metra sześciennego miejskich odpadów. W 2008 roku PGK, by zmniejszyć tę opłatę, uruchomiło tzw. sito, rzeznaczone do rozdziału śmieci, zaś w nadchodzącym roku spółka zamierza zakupić kolejną taką instalację. Utrzymanie nowego sprzętu wymaga jednak dużych nakładów...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=8948


Temat: ochrona środowiska
prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska. Sporządzamy opracowania problemowe, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, operaty wodnoprawne, naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska, programy gospodarki odpadami. Jesteśmy producentem kotar akustycznych dla przemysłu, wykonujemy pozwolenia na emisje, zgłoszenia instalacji, przeglądy ekologiczne, pomiary hałasu i wiele innych E N E R G O E K O BIURO KRAKÓW 30-383 Kraków ul. Skośna 12 Tel. Fax: (+48 12) 262-24-00 Telefon: 0880-778-778 biuro@energoeko.pl www.energoeko.pl Załączone...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=4813


Temat: DO ALI
stawki opłat za korzystanie ze środowiska znajdziesz w Dz.U nr 161 poz.1335. Tabela "c" i "d" Przejrzyj dokładnie ,a potem będziemy dalej dochodzić naliczen
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1953


Temat: Sesja to, czy kabaret
...wzrostu cen Prezesowi Rady Ministrów, bo on jest kompetentna osobą w tej sprawie. W całym kraju od 1 stycznia 2008 roku rośnie opłata ekologiczna za wywóz śmieci. Opłatę do Urzędu Marszałkowskiego odprowadzają firmy zajmujące się zarządzaniem składowiskami. Podwyżki to efekt ustawy, która wprowadza od nowego roku wyższe opłaty środowiskowe dla właścicieli składowisk odpadów. Rozporządzenie Rady Ministrów podnosi stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska, która jest jednym z najistotniejszych składników ceny. Dotąd stawka opłaty za tonę niesegregowanych odpadów komunalnych wynosiła niecałe 16 złotych, po 1 stycznia 2008 wzrośnie do 75 złotych. czyli opłata rośnie prawie o 500% ! PS. Prosiłbym jeszcze zwrócić uwagę, że stawki wpisane w uchwale to "maksymalne stawki..." i jak dotychczas chyba żadna firma na terenie gminy Staszów...
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=8420


Temat: prawdziwe oblicze pieniądza i systemu walutowego
...trzem kilogramom zboża, niecałym dwóm kilogramom węgla, przeszło litrowi benzyny i ponad miligramowi czystego uranu. Według dzisiejszych cen, odpowiadałby mniej więcej jednemu dolarowi i trzydziestu paru miligramom złota, ale byłby od obydwu znacznie lepszym pieniądzem. Energia jako waluta nie podlegałaby inflacji ani fałszerstwom. Poza tym, wymuszałaby zachowania ekologiczne, gdyż nominowany w energii pieniądz niewiele się różni od opłaty za korzystanie ze środowiska. Dodatkowo, pozwalałaby na niesamowitą optymalizację spraw publicznych i finansowanie zadań państwa bez żadnych podatków czy opłat, a tylko w oparciu o konieczny i właściwie naturalny monopol energetyczny, odpowiadający dzisiejszemu przywilejowi druku pieniądza. Obciążenia fiskalne ludności zmalałyby kilkakrotnie... no, w każdym razie mogłyby zmaleć. A co ze złotem? Czyżby jego blask...
Źródło: spartakus.an-arche.pl/viewtopic.php?t=212


Temat: Prawo Ochrony Środowiska 2008/2009
...formy ochrony przyrody (obszarowe i indywidualne) 35. Ochrona gatunkowa 36. Obrót gatunkami chronionymi 37. Organizmy genetycznie modyfikowane – pojęcie, użycie zamknięte, uwalnianie do środowiska, znakowanie produktów zawierających GMO 38. Humanitarna ochrona zwierząt – nakaz humanitarnego traktowania, znęcanie się na zwierzętami, doświadczenia na zwierzętach 39. Prawnofinansowe środki ochrony środowiska – opłaty za korzystanie ze środowiska, zasady naliczania 40. Administracyjne kary pieniężne 41. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska 42. Szkoda w środowisku – zasady zapobiegania i ponoszenia odpowiedzialności 43. Oceny oddziaływania na środowisko – decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, raport oceny oddziaływania na środowisko 44. Oceny...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2355


Temat: zwrot do US
Aneczka ma rację w Ordynacji Podatkowej znajdziemy definicję podatku i zobowiazania podatkowego. Nie ma w sumie żadnego przepisu, który bezpośrednio mówiłby o obowiązku zapłaty podatku niezależnie od wysokosci zobowiązania podatkowego, ALE również nie ma przepisu, który wprowdzałby wyjątek (ZWALNIAŁ od obowiazku wpłaty podatku poniżej jakiejś tam kwoty, podobnie jak zwalnia z obowiazku zaplaty odsetek podatkowych, czy oplat za korzystanie ze środowiska)
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=280


Temat: Podatki
...mieszkaniową, ale jeszcze kilka, m.in. z pozwów hurtowni i firm, jest w toku - przyznaje Grzegorz Lewandowski, kierownik ds. eksploatacji sieci w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym. Zapewnia, że spółka inwestuje pieniądze z opłat w remonty sieci, wyposażyła też wszystkie wyloty odprowadzają deszczówkę do okolicznych rzeczek i rowów w urządzenia podczyszczające. Z podatku od deszczu firma płaci też obowiązkowe opłaty za korzystanie ze środowiska. Duże miasta, duże pieniądze Powoli do ustalenia opłat dojrzewają też duże miasta. Władze Bydgoszczy chcą ten podatek wprowadzić od 2008 r. Uzasadniają, że 20 proc. kosztów budowy nowych ulic to koszty kanalizacji deszczowej. W Poznaniu przedstawiciele Aquanetu - komunalnej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej - wyliczyli, że minimalna stawka od wód opadowych wyniosłaby rocznie 1,43 zł...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=92


Temat: [pr] górne stawki opłat za odbiór odpadów
...i transportu nieczystości ciekłych. Wykonanie upoważnienia ustawowego oznacza, iż rada gminy taką uchwałę musiała już podjąć w momencie wejścia tego przepisu w życie, czyli 13 października 2005 r. Teraz jednak powinna była ją zmienić i stawki nieco podnieść. Wszystko to z powodu zmiany zupełnie innych przepisów. Otóż od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje zmienione w minionym roku rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Nowela z 6 czerwca 2007 r. opublikowana została z dużym wyprzedzeniem, bo w DzU nr 106 pod poz. 723. Wszyscy mogli się przygotować na wprowadzenie stosownych zmian. A należało nimi objąć również górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Nowela bowiem wprowadziła nowe stawki
Źródło: forum.zm.org.pl/viewtopic.php?t=648


Temat: prawo ochrony środowiska
...niemozliwa bo to tak troche jak uczyc sie jakiegos szyfru bez powiazania i tła omawianego zagadnienia. ALE.. kazdy lubi to co lubi i jak dla mnie notka nie moze wisiec sobie od tak w powietrzu poza tym latwiej lykam to co ma forme hmm.. powiedzmy.. opowiadania co prawda znajdzie sie w tym opracowaniu kilka odpowiedzi ja jednak kierujac sie zasada przezornosci nie wierze w sukces jezeli na pytanie o [ i tu przykład strefy ujec wodnych, pozolenia wodnoprawne, czy tez ba.. opłaty za korzystanie ze srodowiska] odpowiem w 2 zdaniach nie wiem, jeszcze nie zdałam, podchodze 15-tego sie okaze poza tym radze korzystac z kopalni wiedzy niebanalnej - bezkresnej - INTERNETU znalazlam wszystkie odpowiedzi na zagadnienia. Nie ma sensu prosic sie o notatki, nie dadza bo moze im kiedys prace zwiniecie i co???
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=1013


Temat: czy jest nowy podatek?
Proponuję spróbować wejść na stronę internetową właściwego Urzedu Wojewódzkiego, tam powinny być ustawy rozporządzenia i wzory sprawozdań oraz podstawowe informacje dot. opłat za korzystanie ze środowiska
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4806


Temat: Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska
...30 października br.na: "Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska" Prezentowane zagadnienia obejmują m.in. aktualne regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, możliwość pozyskania funduszy strukturalnych na inwestycje proekologiczne oraz wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001 i EMAS): - Pozwolenia zintegrowane - Gospodarka odpadami - Oceny oddziaływania na środowisko - Opłaty za korzystanie ze środowiska - Zarządzanie Środowiskowe dla pełnomocników ds. systemów - Zarządzania jakością - Zarządzanie Środowiskowe skierowane do kadry zarządzającej Szczegółowe programy oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach można uzyskać pod nr tel. 067 212 30 59, na stronie www.izba.pila.pl lub osobiście w Pilskiej Izbie Gospodarczej, ul. Grunwaldzka 2 w Pile .
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=3788


Temat: Ochrona środowiska-usługi
Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska: naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska(od 1998r), wykonywanie:operatów ochrony atmosfery,wodno-prawnych,pozwoleń zintegrowanych,"hałasowych",map akustycznych,ewidencja odpadów,plany i programy zagospodarowania odpadów, wnioski,raporty środowiskowe,sprawozdawczość, itp. Tel.0601278921
Źródło: izbica-kujawska.com/forum/viewtopic.php?t=945


Temat: Segregujemy odpady!
...lub przetworzenia. W ten sposób oprócz oszczędności finansowych (mniej śmieci na składowisku = mniejsze opłaty odprowadzane do Marszałka Województwa = mniejsze rachunki za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych) przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego będącego naszym wspólnym dobrem. W roku 2009 wzrośnie cena za usługę odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Spowodowane jest to podniesieniem opłaty za korzystanie ze środowiska, pobieraną przez Marszałka Województwa Lubelskiego, z 75,00zł za 1 tonę odpadów składowanych na składowisku w 2008r. na 100,00zł w 2009 r. Obecnie koszt składowania 1 tony odpadów komunalnych na składowisku w Borownicy wynosi 192,81zł. Wzrost obciążeń za odbiór śmieci możemy zmniejszyć segregując odpady. W tym roku oprócz plastikowych butelek, makulatury oraz szkła, które są...
Źródło: lja.pl/lja/viewtopic.php?t=2443


Temat: PKS Pszczyna I PKSIS Oświęcim
...obsługującą Fiat Auto Poland), więc i tę doinwestuje, a w konsekwencji uratuje. Moim zadaniem było doprowadzenie PKS do prywatyzacji i to się udało. Dziś żyje on zgodnie z prawem, mimo że ma zobowiązania finansowe i konto zablokowane przez komornika. Ile wynoszą zaległości spółki, tego prezes nie podaje zasłaniając się tajemnicą służbową. Aby nie pogłębiać deficytu, w Urzędzie Marszałkowskim wynegocjował ostatnio prolongatę opłaty za korzystanie ze środowiska. Z podobną prośbą o przełożenie opłaty składek na październik wystąpił do ZUS-u. Sam, jak zapewnia, zaproponował zmniejszenie swych poborów o połowę, a pracownicy zrezygnowali z funduszu socjalnego. Prywatyzacja ma uzdrowić sytuację PKS-u i postawić go na nogi. Tego najbardziej życzą sobie pracujący tu ludzie. Załoga liczy około 40 osób. Kierowców, mechaników, obsługi...
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=3022


Temat: Powodz: Powódź na Złocieniu
...odmulenie Serafy. Rzeczka - choć niewielka - od dawna przysparza okolicznym mieszkańcom mnóstwo problemów. W tym roku Bieżanów był zalewany już kilkakrotnie. Poszkodowani mieszkańcy Bieżanowa spotkali się wczoraj z przedstawicielami władz Krakowa, UM, ZIKiT oraz Rady Dzielnicy XII. Podczas spotkania prezydent miasta Jacek Majchrowski zadeklarował, że przeznaczy 500 tysięcy złotych na odmulenie Serafy (pieniądze pochodzą z puli w ramach opłat za korzystanie ze środowiska). Za te pieniądze odmulony ma zostać fragment rzeki od ul. Rakuś do ul. Półłanki. - To najbardziej newralgiczny odcinek Serafy. Właśnie tam rzeka najczęściej wylewała i powodowała największe straty - przyznaje przewodniczący Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Zbigniew Kożuch. Prace przy odmulaniu i pogłębianiu koryta Serafy mają być prowadzone w porozumieniu z Małopolskim Zarządem...
Źródło: zlocien.net/viewtopic.php?t=509


Temat: Przedsiębiorca musi opłacić opłatę środowiskową
Jeżeli w firmie są samochody służbowe, to trzeba obliczyć wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska. Tak samo jest w przypadku emisji do powietrza, wody lub gleby innych szkodliwych substancji. http://forsal.pl/art...dowiskowa.html
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=846


Temat: Prawo Ochrony Środowiska 2008/2009
mowil tak: daje 5 pytan, min na 3 trzeba odpowiezdiec wtedy mozna dostac dst. (pod warunkiem ze sa one dobrze napisane). jest godzina czasu na egzamin, to wystarczajaco, bo odp. na niektroe pytania sa jedno zdaniowe. dzisiejsze pyt. to: 1. Emisja a zanieczyszenie (definicje) 2. wlasnosc wod 3. oplaty za korzystanie ze srodowiska, kto, jak naliczane, komu 4. hałas 5. obowiazki wytowrcow odpadow
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2355


Temat: Mój DOBRY dzień...
Normy normy..... ciekawe czy ktoś z was kto prowadzi firmę robił kiedyś rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska..... to jest dopiero masakra.... i tam od auta w wyższą normą czystości spalin są niższe stawki
Źródło: t4-forum.pl/viewtopic.php?t=74


Temat: Opłaty środowiskowe nie zawsze są kosztem
Do kosztów podatkowych nie można zaliczyć tych opłat za korzystanie ze środowiska, które mają charakter sankcji.Powrót do artykułu: Opłaty środowiskowe nie zawsze są kosztem
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=42738


Temat: Pisia Gągolina temat rzeka...
...W dniu 14.07.2008 r. wydana została decyzja przez Prezydenta Miasta Żyrardowa nakazująca właścicielce usunięcie odpadów występujących na terenie posesji przy ul. Radziwiłłowskiej 6. Ponadto skierowano do właścicielki pismo o przedłożenie ważnej umowy z Prezydentem Miasta Żyrardowa (będącym właścicielem kanalizacji deszczowej) na wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej oraz udokumentowanie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=2898


Temat: stawki na ochronę środowiska
Nowe stawki znajdziesz w "Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004 opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 50. poz. 782
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9073


Temat: Opłaty za korzystanie ze środowiska są kosztem
Na naszą firmę nałożono administracyjną karę pieniężną za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska. Czy wydatek ten można zaliczyć do kosztów podatkowych?Powrót do artykułu: Opłaty za korzystanie ze środowiska są kosztem
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=15823


Temat: woda
W związku z koniecznością ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska określono następujące stawki opłat za pobór 1m3 wody: • woda podziemna - 0,13 zł, • woda powierzchniowa śródlądowa – 0,06 zł. Powyższe stawki mnoży się przez współczynnik różnicujący zależny od jakości ujmowanej wody, obszaru kraju i dostępności wody. Wartość współczynnika różnicującego dla Krakowa wynosi 1,2. Oblicz łączny koszt poboru 2150m3 wody powierzchniowej...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10022